• Tây Nguyên – miền đất hứa

    Quay lại Tây Nguyên, lần nữa chúng tôi được trải nghiệm vùng quê đầy nắng gió và lòng mến khách của đồng bào dân tộc tỉnh Đắk Lắk.khách du