• Đấu giá lại rừng cao su từng bị giang hồ bao vây

    Sáng 28.2, Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước tổ chức đấu giá lại lô trên 39.000 cây cao su thanh lý của Nông trường Nha Bích (thuộc Công ty cao su

  • Cao su giống thời mủ rớt giá

    Bên cạnh những hộ phải bỏ nghề làm cao su giống hoặc chuyển sang sản xuất giống cây khác thì vẫn còn một số hộ muốn giữ, bởi họ tiếc kinh nghiệm đã