• Chủ bị chó nuôi cắn chết, ăn xác

    Cảnh sát bất lực đứng nhìn con chó dữ cắn chết và ăn xác một người trông nom trang trại ở Ấn Độ.Con chó dữ nằm cạnh xác nạn nhân Mani Ram.Sự