• Đứng vững sau 3 lần tự cai nghiện

    Những tưởng tương lai đã chấm hết bởi những mũi tiêm ma túy đầy cám dỗ, nhưng bằng nghị lực bản thân, sự yêu thương chia sẻ, giúp đỡ của gia đình