• Giữ “lửa” đam mê đờn ca tài tử

    Đến ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú hỏi vợ chồng chị Nguyễn Thị Nga (1970) - anh Lê Văn Hai (1965), hầu như ai cũng biết. Bởi vợ chồng chị

Tài trợ