• Du lịch gây hại cho Nam Cực

    Dù du khách chỉ ghé Nam Cực vài giờ hoặc vài ngày, họ gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực: nguy cơ xuất hiện loài xâm lấn, lở băng, xáo động môi trường,