• Hoàng Văn Sa – công nhân DTTS tiêu biểu

    Ông Nguyễn Hoa Sơn, Chủ tịch Công đoàn Nông trường cao su Tân Hưng (Công ty cổ phần cao su Đồng Phú) cho biết: Anh Hoàng Văn Sa, dân tộc Tày, công nhân tổ 9,