• Ăn nhầm lá ngón, 5 người thương vong

    Theo lãnh đạo xã Linh Hồ, trong quá trình lên núi lấy rau ngót rừng để nấu canh ăn, một nhóm 5 người đã lấy nhầm phải lá ngón. Sau khi ăn, 3 người tử vong,

Tài trợ