• Chồng tử vong sau ẩu đả với vợ

    Nghe tiếng la thất thanh, mọi người chạy đến nhà ông Trần Văn Đường, 67 tuổi, thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát, người vợ bỏ chạy với vết thương ở