• Thêm một vụ giả danh báo chí

    Ông Nguyễn Lê Hải Thanh, tổng giám đốc Truyền hình trực tuyến Việt Nam - STV, đã lập và điều hành 12 trang tin tổng hợp không phép để lấy quảng cáo, làm