• Theo Thủ tướng, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đội vốn, chậm tiến độ nhiều năm do yếu kém, sai từ khâu lập

Tài trợ