UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa gửi báo cáo tới Bộ Nội vụ xin tăng biên chế giáo viên từ năm học 2018-2019, do số lượng học sinh tăng thêm nhiều.

Theo UBND tỉnh, năm học 2018-2019 tỉnh tăng thêm 10.234 học sinh, cần bổ sung số giáo viên mới là 408 người.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết việc tăng thêm số lượng giáo viên hiện nay lại rất khó, do theo quy định của Chính phủ thì từ năm 2015-2021 phải giảm 10,5% biên chế nhà nước, như vậy tính theo số lượng giáo viên hiện có thì tỉnh sẽ phải giảm trong năm 2018 là 260 người. Tuy nhiên, nếu không được tăng thêm, tỉnh sẽ không đủ giáo viên đứng lớp.

“Tỉnh đang chờ trả lời từ Bộ Nội vụ. Về phía tỉnh cũng chủ động tìm kiếm các giải pháp có thể để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên này.

Cụ thể là khuyến khích người dân và doanh nghiệp phát triển các trường tư thục, đặc biệt là tư thục mầm non, song song với các trường công lập để người dân có sự lựa chọn” – ông Hoài nói.

Nguồn: tuoitre.vn

Từ khóa : biên chếgiáo viênquảng bình

Các tin liên quan đến bài viết