Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 1378/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Theo quyết định, ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tham gia Ủy viên thay ông Nguyễn Văn Thuân. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ủy viên thay ông Nguyễn Văn Trung.

Nữ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm nhiệm thêm trọng trách - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc (ảnh mpi.gov.vn).

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 50 tuổi, bà được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hồi tháng 4/2021. Trước đó bà là Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Còn ông Nguyễn Văn Trung nghỉ hưu từ ngày 1/5/2021.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em hiện là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ủy ban Quốc gia về trẻ em có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, điều phối giữa các bộ, ngành và địa phương để giải quyết các vấn đề về trẻ em, thực hiện quyền trẻ em; đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến trẻ em và thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

Bên cạnh đó, Ủy ban phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Đồng thời, Ủy ban chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quyền và các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em; các báo cáo thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền.

Ủy ban Quốc gia về trẻ em làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban.

Theo Dân việt

Từ khóa : Bộ Kế hoạch và Đầu tưnữ thứ trưởngphó chánh ánphó thủ tướng vũ đức đamỦy ban Quốc gia về trẻ em

Các tin liên quan đến bài viết này