Sẽ tổ chức đấu giá tất cả các biển số của 63 địa phương để người dân có quyền lựa chọn. Theo đó người dân ở TPHCM nếu thích vẫn có thể lựa chọn và đấu giá biển số ở Hà Nội hoặc các tỉnh, thành khác.

Nguồn Youtube

Các tin liên quan đến bài viết