Theo Kế hoạch 230 của Tỉnh ủy, tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) gắn với Tháng nhân đạo năm 2020.

Theo Báo Bình Phước

 

TIN LIÊN QUAN