Hiện trên địa bàn huyện Chơn Thành có 3 khu công nghiệp với 79 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động; 725/1.299 tổ chức, cơ sở, hộ dân sản xuất – kinh doanh. Huyện có 4.461 hộ và 74 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; 9 đơn vị khai thác khoáng sản… Bên cạnh thành quả về lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, Chơn Thành đang đối mặt với những thách thức không nhỏ trong lĩnh vực môi trường.

Công nhân Khu công nghiệp Chơn Thành tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường

Thời gian qua, các cấp, ngành, hội, đoàn thể trong huyện luôn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kết hợp treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, mít tinh, tập huấn về bảo vệ môi trường… Năm 2016, toàn huyện đã trồng 1.350 cây xanh tại trụ sở UBND các xã và văn phòng các ấp; tổ chức hội thi thanh thiếu niên với môi trường xanh – sạch – đẹp; thành lập đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường; tổ chức cuộc thi công nhân với bảo vệ môi trường… Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ý thức tự giác bảo vệ môi trường.

Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt và chất thải rắn trên địa bàn được thực hiện bằng xe ép rác chuyên dụng và máy cày. Toàn bộ rác thu gom được tập kết về 2 bãi rác của huyện. Chất thải rắn công nghiệp và nguy hại tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp hiện được xử lý tại nhà máy ở xã Minh Lập.

Ngoài ra, bằng các chương trình, hoạt động thiết thực, đã cung cấp nước sạch cho những vùng thường xuyên thiếu nước vào mùa khô hạn; hỗ trợ người dân sửa chữa, nâng cấp giếng nước sinh hoạt, góp phần đưa tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện lên 97,79%.

Công tác thanh – kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường được chú trọng thực hiện. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã tổ chức kiểm tra 5 đợt, với 343 đơn vị, đã xử lý vi phạm hành chính 31 trường hợp với số tiền 103,3 triệu đồng. Ngoài ra, huyện phối hợp Sở Tài nguyên – Môi trường kiểm tra 68 lượt doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn và 27 doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp.

Nguồn: baobinhphuoc.com.vn

Từ khóa : bảo vệ môi trườngchơn thànhcông chứckhu công nghiệp

Các tin liên quan đến bài viết