Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, thời gian qua, huyện Phú Riềng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn thay đổi, hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước được nâng lên, đời sống người dân có nhiều cải thiện. Đặc biệt, các nét đẹp văn hóa ngày càng phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, thắm đượm nghĩa tình.

Để cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Riềng đã phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội, cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của cuộc vận động. Song song đó, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện mô hình hay, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan tỏa và đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân. Nổi bật là mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp” do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai thực hiện.

Tuyến đường hoa ở thôn 4, xã Long Bình được người dân trồng, góp phần xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp”

Các khu dân cư phấn đấu xây dựng tiêu chí như: các tuyến đường trong khu dân cư đều có đèn đường chiếu sáng, cây xanh được trồng 2 bên đường; đường giao thông nông thôn từng bước bê tông hóa, nhựa hóa, các tuyến đều được khơi thông cống rãnh, phát quang thông thoáng tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

6 tháng đầu năm 2022, nhân dân toàn huyện Phú Riềng đã đóng góp gần 2,7 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động để phối hợp làm 3.095m đường giao thông; 1.750m đèn điện chiếu sáng; 900m mương nước, 200m sân bóng đá; trồng 10,65km đường hoa; sửa chữa, xây dựng 4 cổng chào thôn; sửa chữa 2 nhà văn hóa.

Việc xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp” nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm của mỗi người trong tham gia bảo vệ môi trường. Từ đó góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này