Năm học mới hơn 1 tháng, TP.HCM vẫn còn thiếu gần 5.000 giáo viên biên chế

14:54 13/10/2023  Giáo Dục

Dù đã tuyển được 3.622 giáo viên nhưng đến nay TP.HCM vẫn còn thiếu 4.708 giáo viên theo biên chế.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, ngành GD-ĐT thành phố tiếp tục triển khai thực hiện thực hiện chương trình phổ thông 2018, các khối lớp 4, 8, 11 lần đầu tiên triển khai chương trình trong năm học này. Vì vậy, Sở GD-ĐT đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sở đã chỉ đạo hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc xây dựng kế hoạch nhân sự căn cứ theo định biên được phân bổ, theo định mức quy định và theo tình hình thực tế để làm cơ sở báo cáo nhu cầu về giải quyết chuyển công tác (tiếp nhận chuyển đến, chấp nhận giải quyết chuyển đi) và tuyển dụng mới viên chức.

anh giáo viên.jpeg(Ảnh

Đồng thời, Sở chỉ đạo tổ chức tuyển dụng 2 đợt đối với các đơn vị chưa được phân cấp tuyển dụng, đợt 1 (đã hoàn thành), đợt 2 dự kiến tổ chức từ tháng sau khi các đơn vị đã ổn định số học sinh, số lớp và xác định chính xác về nhu cầu tuyển dụng). Các đơn vị đã được phân cấp tuyển dụng và tự chủ tài chính, tổ chức tuyển dụng theo khả năng và nhu cầu.

Sở cũng công khai nhu cầu tuyển dụng của tất cả các đơn vị (bao gồm chưa được phân cấp và đã được phân cấp tuyển dụng) trên cổng thông tin điện tử về tuyển dụng của Sở.

Theo thống kê, ngành giáo dục đã tuyển mới 3.622 giáo viên, trong đó, bậc mầm non là 1.198 giáo viên, Tiểu học là 939 giáo viên, THCS là 920 giáo viên và THPT là 565 giáo viên. Tuy nhiên số giáo viên còn thiếu theo biên chế hiện nay là 4.708 người, trong đó, bậc mầm non thiếu 1.263 người, Tiểu học thiếu 1.312 người, THCS thiếu 1.830 người và THPT thiếu 303 người.

Sở cũng hướng dẫn đối với các vị trí giáo viên thiếu nguồn tuyển dụng (Công nghệ, Tin học) nói chung và vị trí giáo viên môn mới (Âm nhạc và Mỹ thuật) nói riêng, tất cả các đơn vị trực thuộc chủ động liên kết để chia sẻ giáo viên thỉnh giảng hoặc ký kết hợp đồng lao động ngắn hạn.

Nguồn: vietnamnet

Từ khóa : thiếu giáo viênTP HCM

Các tin liên quan đến bài viết