Hỏi: Vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng mới, áp dụng từ ngày 1-7-2022. Vậy, mức lương tối thiểu vùng ở tỉnh Bình Phước và mức tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh như thế nào?

Trả lời: BHXH tỉnh Bình Phước vừa có Văn bản số 402/BHXH-QLT hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 1-7-2022. Cụ thể như sau:

Mức tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN

Đối với NLĐ hưởng tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động quyết định là mức lương chính và phụ cấp ghi trong hợp đồng lao động.

Đối với quản lý doanh nghiệp có hưởng lương là mức tiền lương do doanh nghiệp quyết định (trừ người quản lý chuyên trách trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu)

Đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng lương là mức tiền lương do đại hội thành viên quyết định.

Mức lương tối thiểu vùng ở tỉnh Bình Phước

NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II (gồm các đơn vị hành chính: Đồng Xoài, Đồng Phú, Chơn Thành), lương tối thiểu là 4 triệu 160 ngàn đồng/tháng.

NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III (gồm các đơn vị hành chính: Phước Long, Bình Long, Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng), lương tối thiểu là 3 triệu 640 ngàn đồng/tháng.

NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV (gồm các đơn vị hành chính: Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập), lương tối thiểu là 3 triệu 250 ngàn đồng/tháng.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động, được quy định như sau:

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu đối quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu theo quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại khoản 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12-6-2022.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đơn vị sử dụng lao động liên hệ BHXH tỉnh Bình Phước (qua phòng Quản lý thu, điện thoại 02713.865566) hoặc cơ quan BHXH đang quản lý thu đơn vị để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này