Ngày 19-10-2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017. Theo đó, thông tư này sửa đổi một số điều trong Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

Cụ thể, thông tư này quy định về việc bãi bỏ điều 3 trong Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL về hành vi người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không được thực hiện, phổ biến, lưu hành. Cụ thể là bãi bỏ các nội dung hiện hành đang cấm, như sau: Chụp ảnh, ghi hình hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông; Chụp ảnh, ghi âm, ghi hình hình ảnh tập thể, cá nhân thể hiện các Tiết Mục biểu diễn có nội dung vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định 79/2012/NĐ-CP và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông; Có hành động, phát ngôn không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, vi phạm quy định của pháp luật và vô ý hoặc cố ý phổ biến trên phương tiện truyền thông hoặc ngoài xã hội gây hậu quả xấu. Ngay sau khi thông tư được công bố, trong dư luận xã hội có rất nhiều ý kiến không đồng tình với cả 3 nội dung bị bãi bỏ được nêu trên.

Với nội dung thứ nhất bị bãi bỏ là: Chụp ảnh, ghi hình hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông. Như vậy, điều này có nghĩa là từ ngày 1-1-2017, thông tư có hiệu lực thì các hành vi người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu sẽ được chụp ảnh, ghi hình hình ảnh cá nhân không có trang phục. Đồng thời, cũng tương tự như vậy, các hành vi hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông sẽ không còn bị cấm, nên ai hóa trang dù phản cảm đến mấy cũng được. Hoặc lỡ đã chụp ảnh không có trang phục (khỏa thân), mà vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông… cũng chẳng sao.

Ở nội dung thứ 2 của điều 3 trong Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL: Chụp ảnh, ghi âm, ghi hình hình ảnh tập thể, cá nhân thể hiện các Tiết Mục biểu diễn có nội dung vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định 79/2012/NĐ-CP và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông. Vấn đề đặt ra ở đây là Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch ban hành, nhằm hướng dẫn thi hành nghị định của Chính phủ thì làm sao lại có thể bãi bỏ quy phạm pháp luật được quy định trong nghị định của Chính phủ. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì chỉ khi nào Nghị định số 79/2012/NĐ-CP không còn hiệu lực thi hành hoặc đã bị bãi bỏ bằng một nghị định khác, khi đó thông tư của bộ trưởng mới có quyền bãi bỏ nội dung hướng dẫn thi hành nghị định.

Cụ thể, tại khoản 1, điều 12 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có quy định như sau: Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành. Vì vậy, Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch không thể bãi bỏ các quy định tại điều 6 của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

Với nội dung thứ ba trong điều 3 của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL bị bãi bỏ. Điều này cũng có nghĩa là từ ngày 1-1-2017, tất cả hành động, phát ngôn không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, vi phạm quy định của pháp luật và vô ý hoặc cố ý phổ biến trên phương tiện truyền thông hoặc ngoài xã hội gây hậu quả xấu sẽ không bị xử lý. Thế nhưng trong khi đó, hiện nay chúng ta đang ra sức vận động xây dựng nếp sống văn hóa mà lại không ngăn cấm những hành động, phát ngôn không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam… thì cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” liệu có còn ý nghĩa?

Từ nội dung phân tích, rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh sớm có ý kiến để cơ quan ban hành thông tư nêu trên có giải pháp khắc phục kịp thời, để quy định của văn bản quy phạm pháp luật sớm đi vào cuộc sống, đồng thời nhận được sự đồng thuận của xã hội.

Tổng Hợp

Các tin liên quan đến bài viết này