Qua một ngày rưỡi làm việc tích cực và hiệu quả, sáng nay, ngày 21/12/2016, kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành phiên bế mạc kỳ họp.

Theo đó, HĐND huyện đã thông qua 09 Nghị quyết do Thường trực HĐND huyện và UBND huyện trình với sự đồng thuận, nhất trí cao: Nhiệm vụ năm 2017; Chương trình kỳ họp thường kỳ; Chương trình giám sát; Thu – Chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện; Chi thường xuyên cho các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn; Danh mục đầu tư phát triển; Điều chỉnh danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 -2020; Hai nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND
huyện – đồng chí Lê Viết Diện đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ họp của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các ngành chuyên môn của huyện. Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn của đại biểu và trả lời chất vấn đối với hai đơn vị: Bảo hiểm xã hội huyện và Phòng Dân tộc. Việc chất vấn diễn ra dân chủ, công khai, được sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri huyện nhà. Đại biểu HĐND huyện chất vấn thẳng thắn, tranh luận đến cùng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung vào những vấn đề lớn, các nội dung đang được cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm. Bên cạnh đó, Tại kỳ họp các Đại biểu nghe Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 đã được HĐND huyện thông qua, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu NSNN trên địa bàn, xử lý tốt tình hình nợ đọng thuế; Chủ động, sáng tạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phấn đấu năm 2017 công nhận 1 xã đạt chuẩn theo lộ trình; Chú trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Nâng cao chất lượng  giáo dục, dạy nghề; Chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường công tác phòng, chống các dịch bệnh; Thực hiện quyết liệt, hữu hiệu các biện pháp để phòng chống, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm về trộm cắp tài sản, tội phạm kinh tế, môi trường, ma túy vv; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, …; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ, thực hiện tinh giản biên chế theo quy định; chủ động thực hiện các quy định mới của pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. Đồng thời yêu cầu các vị đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị và những vấn đề bức xúc của cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; thi hành pháp luật ở địa phương…

Lê Hoàng

Từ khóa : chống tham nhũngđấu tranhlãng phímội trườngThực hiện quyết liệttội phạm kinh tế

Các tin liên quan đến bài viết này