Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh vừa ra thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, để thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV; đồng thời, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.

Lịch tiếp xúc cụ thể như sau:

1. Đơn vị bầu cử số 1:

TT Đại biểu Quốc hội Thời gian Địa điểm, cử tri tham dự
1 Nguyễn Tuấn Anh

Huỳnh Thành Chung

Buổi chiều
30-11-2016
– UBND xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản.

– Cử tri dự: các xã Đồng Nơ, Minh Đức, Tân Hiệp.

Buổi sáng
1-12-2016
– UBND xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh.

– Cử tri dự: các xã Lộc Hiệp, Lộc Phú, Lộc Quang và Lộc An.

Buổi chiều
1-12-2016
– UBND Phường An Lộc, thị xã Bình Long

– Cử tri dự: Phường An Lộc.

2 Nguyễn Tuấn Anh

Huỳnh Thành Chung

Buổi sáng
2-12-2016
– UBND thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.

– Cử tri dự: Thị trấn Thanh Bình và các xã Thanh Hòa, Thiện Hưng, Tân Tiến.

Buổi chiều
2-12-2016
– UBND xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.

– Cử tri dự: các xã Phú Văn, Đức Hạnh.

2. Đơn vị bầu cử số 2:

TT Đại biểu Quốc hội Thời gian Địa điểm, cử tri tham dự
1 Phan Viết Lượng

Điểu Huỳnh Sang

Buổi sáng
29-11-2016
– UBND P. Long Phước, thị xã Phước Long.

– Cử tri dự: P. Long Phước và các xã, phường lân cận

Buổi chiều
29-11-2016
– UBND xã Long Bình, huyện Phú  Riềng.

– Cử tri dự: các xã Long Bình, Long Tân, Long Hà.

Buổi sáng
30-11-2016
– UBND xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.

– Cử tri dự: các xã Phú Sơn, Thọ Sơn, Đoàn Kết, Đồng Nai và thị trấn Đức Phong.

2 Tôn Ngọc Hạnh Buổi sáng
1-12-2016
– UBND xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.

– Cử tri dự các xã Tân Tiến, Tân Lập và thị trấn Tân Phú.

Buổi chiều
1-12-2016
– UBND phường Tân Phú, TX. Đồng Xoài.

– Cử tri dự: Phường Tân Phú, các phường, xã  và  cử tri  là CBCC&VC trên địa bàn thị xã

Riêng đối với địa bàn huyện Chơn Thành, đại biểu Nguyễn Văn Lợi sẽ bố trí tiếp xúc cử tri chung với đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh, khóa IX để kết hợp báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn huyện.

3. Thời gian tiếp xúc cử tri:

    – Buổi sáng từ: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

    – Buổi chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

BĐT

Từ khóa : lịch tiếp cử tri

Các tin liên quan đến bài viết này