Ngày 22/12, HĐND phường Phú Thịnh khóa II, nhiệm kì 2016 – 2021 tổ chức kì họp thứ III. Đây là kì họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình hoạt động của HĐND phường năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017; đồng thời đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và thông qua các báo cáo, tờ trình quan trọng khác.

Ông Vũ Hồng Dương – Chủ tịch UBND thị xã Bình Long cùng 23/25 đại biểu HĐND phường dự kì họp. Kì họp cũng được tường thuật trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh của phường để nhân dân theo dõi.

 ho-hdnd-pt
Toàn cảnh kì họp

Theo báo cáo tại kì họp trong năm 2016 HĐND phường và các ban của HĐND phường đã hoạt động tích cực, đi vào chiều sâu, có nhiều đổi mới, đảm bảo đúng luật và đạt hiệu quả. Thường trực đã bám sát Nghị quyết của HĐND phường về chương trình giám sát và chương trình xây dựng Nghị quyết để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai theo tháng, quý. Công tác chuẩn bị tổ chức kì họp chất lượng ban hành các Nghị quyết được nâng lên, sát thực tế góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của phường. hoạt động giám sát được thực hiện đmả bảo đúng kế hoạch; nội dung giám sát tập trung không giàn trải, qua giám sát đã phát hiện những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và yêu cầu khắc phục.

Trong kì họp 100% các đại biểu dự họp đã nhất trí thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND phường năm 2017; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND phường; Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; Nghị quyết về phê duyệt dự toán thu chi ngân sách năm 2017.Tại kì họp các cũng đã thông qua tình báo cáo tóm tắt của UBND phường vè tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017; báo cáo của UBMTTQVN phường về công tác xây dựng chính quyền năm 2016; báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2016 và xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2017; báo cáo tổng hợp két quả thẩm tra của các ban HĐND phường đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của TT HĐND, UBND trình tại kì họp; báo cáo của UBND phường về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Minh Đức

Từ khóa : đại biểuhội đồngkỳ họp

Các tin liên quan đến bài viết