Phạm Thanh Phụng (Công ty TNHH Bình Phước; huyện Nhà Bè, TP HCM) khiếu nại: “Tôi nghe nói khi nghỉ hưu sẽ được xét nâng lương trước thời hạn nếu tại thời điểm thông báo nghỉ hưu còn thiếu dưới 12 tháng để được nâng lương thường xuyên theo quy định. Tháng 7 vừa qua, công ty đã hoàn tất thủ tục hưởng chế độ hưu trí khi tôi còn thiếu 8 tháng nữa là đến kỳ nâng lương. Thế nhưng, công ty lại không nâng lương trước hạn cho tôi?”.

Ông Đỗ Thành An, Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty TNHH Bình Phước, trả lời: Theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH, người lao động đến tuổi nghỉ hưu được xem xét nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian nâng lương thường xuyên theo quy định nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh. Vào thời điểm nghỉ hưu, bậc lương của ông Phụng là bậc cuối cùng và đã hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 7%. Do vậy, công ty không xét nâng lương cho ông là đúng quy định pháp luật.

Liên quan bậc lương cuối cùngChế độ hưu tríhuyện Nhà Bèphụ cấp thâm niêntuổi nghỉ hưu

TIN LIÊN QUAN