Từ ngày 28/11 đến ngày 22/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng khóa đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh năm 2016 dành cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách và bán chuyên trách về CNTT từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã trên địa bàn tỉnh.  

Khai giảng khóa đào tạo vào ngày 28/11 tại Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh.
Chương trình khóa đào tạo sẽ gồm 2 chuyên đề: Quản trị hệ thống máy tính, mạng nội bộ; diễn tập đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong đó, chuyên đề 1 diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 22/12 dành cho cán bộ bán chuyên trách về CNTT, với 6 lớp tập huấn được tổ chức tại các địa điểm: Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh, huyện Lộc Ninh, Bình Long và Hớn Quản. Chuyên đề 2 diễn ra trong 1 ngày (19/12) dành cho cán bộ chuyên trách về CNTT, được tổ chức tại Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh.

Khóa đào tạo được tổ chức tại nhiều địa điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã, vùng sâu vùng xa tham gia khóa học đạt hiệu quả cao. Dung lượng kiến thức từ khóa học giúp học viên ứng dụng vào thực tế tại cơ quan, đơn vị, phục vụ tốt cho công tác cải cách hành chính, đảm bảo an toàn thông tin để chuẩn bị cho công tác triển khai và xây dựng “chính quyền điện tử” tại tỉnh. Qua đó, hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần triển khai mạnh mẽ ứng dụng CNTT vào mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội./.
Hà Nguyễn

Từ khóa : nguồn nh6an lực cnttso thông tin và truyền thông

Các tin liên quan đến bài viết này