Sáng ngày 3/11/2016, Huyện ủy Hớn Quản tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt công tác quy hoạch giai đoạn 2015 – 2020 và công tác kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016. Ông Lê Hoàng Lâm, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Theo đó, mục đích của việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, dần hình thành các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
Về quy trình thực hiện, Ban Thường vụ cấp ủy hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành các nội dung: chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp dưới làm cơ sở để phát hiện, quy hoạch cán bộ cấp trên; rà soát và đánh giá đội ngũ cán bộ; xác định phương hướng xây dựng cơ cấu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị khóa tới và cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ.
Ông Lê Hoàng Lâm, Bí thư Huyện ủy phat biểu tại hội nghị
Đối với quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, cần đảm bảo nguồn quy hoạch có số lượng 1,5 – 2 lần so với số lượng cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy đương nhiệm; đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch từ 2-3 người vào 1 chức danh, mỗi người chỉ quy hoạch vào 2-3 chức danh và một chức danh không quá 4 người. Đề án quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý phải đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi; giãn cách giữa 3 độ tuổi là 5 năm. Đồng thời, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15% trong quy hoạch cấp ủy và ban lãnh đạo chính quyền các cấp… Cơ cấu độ tuổi đối với Ban chấp hành đảng bộ huyện và các đảng bộ thuộc Huyện ủy; Dưới 40 tuổi không dưới 15%; Từ 40 tuổi đến 50 tuổi khoảng 55 – 65%; Trên 50 tuổi khoảng 20 – 30%.
Tại hội nghị Huyện ủy cũng đã triển khai công tác kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016.

Các tin liên quan đến bài viết này