Sáng 16/11 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XIV nhiệm kỳ 2011-2016. 

Ông Nguyễn Tấn Hưng – chủ tịch Hội CTĐ tỉnh quán triệt nội dung hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016, phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành; Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội. Thông qua danh sách nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực và Ban kiểm tra Nhiệm kỳ IV. Đa số các đại biểu đánh thống nhất cao với dự thảo báo cáo, một số ý kiến đề nghị những bất cập về chế độ chính sách với cán bộ Hội chưa ngang bằng với các ban, ngành đoàn thể khác.

Kết luận Hội nghị ông Nguyễn Tấn Hưng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các vị ủy viên Ban Chấp hành giao các Tiểu ban phục vụ Đại Hội tiếp thu hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước lần thứ IV nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn: chuthapdobinhphuoc.org.vn

Các tin liên quan đến bài viết này