Chiều nay 9-7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ 3 chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngày 1-72021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đáng chú ý, trong 12 chính sách hỗ trợ, có 3 chính sách liên quan đến BHXH, BHTN. Đó là: chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động.

Tiếp theo đó, ngày 8-7, BHXH Việt Nam có Công văn số 1988/BHXH-TST hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, yêu cầu thời hạn giải quyết: không quá 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Với việc xác nhận danh sách NLĐ tham gia đào tạo, thời hạn giải quyết: không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, yêu cầu xử lý ngay trong ngày nhận được quyết định hỗ trợ đào tạo của Sở LĐ-BT&XH hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp. Xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 05); Danh sách NLĐ ngừng việc (Mẫu số 06); Danh sách lao động (Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c) theo Chương IV, Chương V, Chương X Quyêt định số 23/2021/QĐ-TTg, thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Với việc giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hàng tháng, phòng/bộ phận quản lý thu xác định đơn vị được điều chỉnh mức đóng theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thực hiện điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định. Lập thông báo giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số 02 đính kèm) gửi Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

BHXH tỉnh, thành phố giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN trong thời gian áp dụng mức đóng 0% vào Quỹ TNLĐ, BNN theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Hướng dẫn các đơn vị kê khai, cập nhật mã ngành nghề (phụ lục kèm theo) vào phần mềm quản lý. Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo của 6 tháng cuối năm 2021 gửi BHXH Việt Nam trước ngày 30-7-2021. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh từ NLĐ, đơn vị sử dụng lao động về tình hình đào tạo nghề đối với NLĐ thuộc đơn vị theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, hỗ trợ DN, NLĐ gặp khó khăn do Covid-19 là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam khẩn trương xây dựng và đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy trình, hồ sơ thủ tục có liên quan đến cơ quan BHXH. Về cơ bản, quy trình, thủ tục được xây dựng theo tinh thần đơn giản thủ tục hành chính, không phát sinh thêm thủ tục. Đơn vị kê khai và tự chịu trách nhiệm; cơ quan BHXH chịu trách nhiệm đối chiếu cơ sở dữ liệu có sẵn, không yêu cầu, phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh đến trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trong việc đôn đốc, triển khai. Quá trình giải quyết các hồ sơ, thủ tục phải đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả, theo đúng quy trình, các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như Sở LĐ-TB&XH, Ngân hàng CSXH… Yêu cầu tổng hợp báo cáo theo tiến độ hàng ngày vì vậy, phải tuân thủ quy trình, ứng dụng triệt để CNTT; phê bình nhắc nhở ngay với những đơn vị chậm muộn. Thường xuyên tiếp nhận thông tin phản hồi, lắng nghe và xử lý những vướng mắc, kiến nghị một cách kịp thời.

Trung tâm CNTT nỗ lực, cố gắng nâng cấp các tính năng phần mềm, kết nối dữ liệu với các đơn vị liên quan để đảm bảo quy trình thực hiện thông suốt với DN cũng như các đơn vị phối hợp thực hiện. Khuyến khích các đơn vị chủ động kết nối, thực hiện giao dịch điện tử, với hình thức thuận tiện nhất.

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cũng chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy trình, thủ tục, hướng dẫn chi tiết đến các DN, NLĐ, qua đó tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện. Các đơn vị truyền thông chủ động theo dõi sát tình hình thực tiễn địa phương, kịp thời phản ánh quá trình thực hiện, biểu dương các đơn vị, cá nhân làm tốt. Nhấn mạnh tính kỷ cương, kỷ luật trong quá trình thực hiện, lãnh đạo BHXH Việt Nam sẽ chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : bảo hiểm xã hội

Các tin liên quan đến bài viết này