Thời gian gần đây, có một số bạn đọc gửi thư, gọi điện tới Tòa soạn để hỏi về nội dung: Đối với những đảng viên vi phạm chính sách dân số thì bị xử lý như thế nào? Về vấn đề này, Tòa soạn xin trả lời cụ thể như sau:

Ngày 30-3-2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Quy định số 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Tại điều 26 đã quy định đối với vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình như sau:

Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định. Sản xuất – kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam. Khai báo hoặc xin xác nhận không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định trên mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

Trường hợp vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ: Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

Tổng hợp

Các tin liên quan đến bài viết