Ngày 14-11, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách Phạm Công làm trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) nhằm xem xét 4 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến diễn ra đầu tháng 12-2016.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công phát biểu tại buổi giám sátPhó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công phát biểu tại buổi giám sát

Về dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) năm 2016 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, Giám đốc Sở KH-ĐT Võ Sá khẳng định: Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình KT-XH có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt, 21/21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết HĐND tỉnh giao đều đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách vượt so với kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách ước 1.156 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch. Giải ngân vốn trái phiếu chính phủ năm 2015 được phép kéo dài, ước thực hiện 100%. Từ đầu năm đến nay đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước cho 110 dự án, với tổng vốn đăng ký 6.700 tỷ đồng, tăng 25% về vốn; 23 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 60 triệu USD, lũy kế đến hết năm 2016 trên địa bàn tỉnh ước có 159 dự án FDI, vốn đăng ký trên 1,153 tỷ USD… Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo nhận định năm 2016 còn có một số mặt hạn chế, như: thu hút đầu tư chưa có bước đột phá; giá mặt hàng nông sản chủ lực chậm hồi phục, sản lượng giảm…

Sở KH-ĐT xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý gắn với bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; ổn định trật tự an toàn xã hội… Đối với kế hoạch đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước năm 2017, sở tập trung triển khai các dự án cấp bách phục vụ phát triển KT-XH của địa phương; ưu tiên bố trí vốn cho lĩnh vực y tế, giáo dục và chương trình nông thôn mới…

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đề nghị làm rõ một số nội dung về tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ chi đầu tư phát triển, phân bổ đầu tư cho các công trình giáo dục, bố trí vốn trả nợ xây dựng cơ bản, xử lý môi trường… Các đại biểu còn chất vấn về hiệu quả đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin (một cửa liên thông); trách nhiệm chậm giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản… Lãnh đạo Sở KH-ĐT đã trao đổi, giải trình 11 ý kiến của thành viên đoàn giám sát tại buổi làm việc.

Kết luận buổi giám sát, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công đề nghị Sở KH-ĐT đánh giá rõ hơn về chi đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh; trong đó không chạy theo thành tích xây dựng nông thôn mới mà dẫn đến công nợ quá cao.

Nguồn: BPO

Các tin liên quan đến bài viết này