Giá xăng bước vào nhịp tăng trong kỳ điều hành ngày 26/11 sau 2 kỳ giảm giá.

Ngày 26/11, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định tăng giá xăng dầu. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 609 đồng/lít so với giá hiện hành, giá bán không cao hơn 14.494 đồng/lít.

Xăng RON95-III tăng 650 đồng/lít, giá bán không cao hơn 15.351 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 596 đồng/lít, giá bán không cao hơn 11.434 đồng/lít.

Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 10.138 đồng/lít, ăng 576 đồng/lít. Dầu mazut giá bán không cao hơn 11.742 đồng/kg, tăng 651 đồng/kg.

Giá xăng, dầu bật tăng mạnh

Giá xăng tăng sau 2 kỳ giảm

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92, dầu hỏa và dầu mazut; trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, giảm mức trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu diesel xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít).

Đồng thời, để hạn chế đà tăng giá, liên bộ tăng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Theo đó tăng chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu lên mức: E5RON92 ở mức 1.000 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 200 đồng/kg.

Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ Bình ổn giá, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 850-1.600 đồng/lít.

Nguồn: vietnamnet

Từ khóa : dầugiá xăngtăng mạnh

Các tin liên quan đến bài viết này