Trong tháng 11/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã Tổ chức 3 Lớp tập huấn  “Nâng cao kiến thức về du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước cho gần 200 lãnh đạo và công chức công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội tại UBND các xã, phường, thị trấn.
2

3

Học viên tham quan một số điểm du lịch nông thôn

Lớp tập huấn được tổ chức tại các huyện: Bù Gia Mập, Bù Đăng và  Lộc Ninh. Tại đây, các học viên được Tiến Sĩ Hồ Như Ngọc – giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một và Thạc sĩ Phạm Hữu Hiến – giảng viên Trường Đại học Bình Dương phổ biến những nội dung cơ bản về phát triển du lịch nông thôn, những thuận lợi, khó khăn hiện nay và định hướng các giải pháp phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025.

Trong chương trình tập huấn, các học viên còn được tham quan thực tế tại một số điểm đến có mô hình thí điểm phát triển du lịch nông thôn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 01/6/2023.

Thông qua chương trình tập huấn, nhằm giúp cho các học viên tìm hiểu, trao đổi và trang bị thêm những kiến thức chuyên môn, kỹ năng để tham mưu tốt hơn nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo VHTTDL

Từ khóa : nông thôn mới

Các tin liên quan đến bài viết