Theo báo cáo tiến độ thu bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm học 2016-2017 của Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Phú, tính đến ngày 10-11-2016, toàn huyện mới có 1.343 học sinh tham gia BHYT tại trường và số học sinh được cấp thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác là 1.204 em. Như vậy, mới có 2.547/ 14.464 học sinh trong toàn huyện tham gia BHYT năm học 2016-2017, đạt tỷ lệ 17,61%.

Toàn huyện hiện có 19/30 trường đã lập danh sách học sinh tham gia BHYT; 10/30 trường đã lập danh sách học sinh tham gia BHYT theo đối tượng khác.

Nguyên nhân là do đa số các trường chỉ lập đối tượng học sinh khối lớp 1, chưa lập danh sách học sinh tham gia BHYT năm học 2016-2017 khối lớp 2 trở lên (do thẻ BHYT còn hạn sử dụng). Kể cả việc học sinh được học sinh cấp thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác như: học sinh thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh thuộc đối tượng là thân nhân sĩ quan, quân đội, công an; học sinh thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo… dẫn đến việc Bảo hiểm xã hội huyện thiếu các thông tin để tổng hợp.

P.M

Từ khóa : thẻ bảo hiểm

Các tin liên quan đến bài viết này