Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có chủ trương mua vaccine phòng đại dịch cho nhân dân cả nước. Bên cạnh sử dụng ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19 để huy động các nguồn lực trong xã hội cùng chung tay đẩy lùi dịch.

Góp phần đẩy lùi dịch Covid-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyên góp ủng hộ 400 tỷ đồng mua vaccine

Trên tinh thần khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị các doanh nghiệp trực thuộc chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19; với vai trò, trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị – xã hội đối với cộng đồng trong bối cảnh đại dịch đã, đang xảy ra hết sức phức tạp, Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam (EVN) quyết định ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 400 tỷ đồng (trong đó, bao gồm 30 tỷ đồng EVN đã trao tặng tại Bộ Y tế vào ngày 28-5).

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền EVN và các đơn vị thành viên đã đóng góp, ủng hộ cho các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề cũng như hoạt động phòng, chống dịch của ngành y tế phòng, chống dịch Covid-19 từ cuối tháng 4 trở lại đây là hơn 408 tỷ đồng.

 Hiện nay, EVN và các đơn vị vẫn đang cố gắng nỗ lực, phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này