Chuyến công tác của 5 chuyên gia Trung Quốc đã gieo rắc dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam, làm 17 người tiếp xúc gần mắc Covid-19.

Đường đi của Covid-19 từ nhóm chuyên gia Trung Quốc - 1

Nội dung: Nguyễn Trường/Infographics:Nguyễn Hồng

Từ khóa : chuyên gia trung quốcCOVID-19dịch bệnhdịch bệnh lây lan

Các tin liên quan đến bài viết này