Vừa qua, Tại phường Tân Đồng, Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Phước phối hợp với Trung tâm văn hóa thành phố Đồng Xoài tổ chức chương trình văn nghệ lưu động chào mừng thành công Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung tâm văn hóa tỉnh biểu diễn văn nghệ lưu động phục vụ nhân dân phường Tân Đồng

Chương trình văn nghệ với các tiết mục ca múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và tỉnh Bình phước cũng như thành phố Đồng Xoài trên đường đổi mới và phát triển do ca sĩ, diễn viên của Trung tâm văn hóa tỉnh và Trung tâm văn hóa thể thao thành phố dàn dựng và biểu diễn.

Ngoài ra, đội văn nghệ các khu dân cư của phường Tân Đồng cũng tham gia biểu diễn các tiết mục múa, hát tạo cho chương trình văn nghệ lưu động thêm không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đội văn nghệ khu phố 4, phường Tân Đồng biểu diễn giao lưu trong đêm văn nghệ

Sau địa điểm phường Tân Đồng, Chương trình văn nghệ lưu động của Trung tâm văn hóa tỉnh và Trung tâm văn hóa thể thao thành phố tiếp tục biểu diễn phục vụ người dân tại phường Tiến Thành và xã Tân Thành của thành phố Đồng Xoài.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này