Sáng 31-1, UBND thành phố Đồng Xoài phối hợp với Viettel Bình Phước, VNPT Bình Phước tổ chức triển khai chương trình chữ ký số toàn dân trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình chủ trì và phát biểu triển khai chữ ký số toàn dân trên địa bàn Đồng Xoài

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về ứng dụng chữ ký số và hướng dẫn thực hiện quy trình, các bước cùng cách thức thực hiện cài đặt, đăng ký, sử dụng chữ ký số miễn phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Việc triển khai chữ ký số toàn dân sẽ hỗ trợ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo linh hoạt; ký duyệt mọi lúc, mọi nơi, không cần chuẩn bị hồ sơ bản cứng, rút ngắn tối đa thời gian giao dịch hành chính, tiết kiệm chi phí, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý điều hành; đồng thời góp phần đẩy nhanh quá trình số hóa trên địa bàn thành phố.

Nhân viên VNPT Bình Phước hướng dẫn cài đặt, đăng ký chữ ký số

Nhân viên Viettel Bình Phước hướng dẫn cài đặt, đăng ký chữ ký số

Để việc triển khai chữ ký số toàn dân trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, các cấp, ngành, xã, phường trên địa bàn sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương chữ ký số toàn dân; tổ chức triển khai nhiều hình thức để vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký và sử dụng thành công chữ ký số cũng như tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số trong đời sống xã hội.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết