Theo kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành nông nghiệp của UBND thị xã giai đoạn 2016-2020, ngoài duy trì diện tích và vùng trồng cây lâu năm như cao su, điều, cà phê, cây ăn trái, thị xã sẽ tập trung ưu tiên phát triển diện tích trồng rau xanh. Theo đó, trước mắt thị xã sẽ duy trì ổn định khoảng 213 ha rau xanh hiện có tại các phường Tân Thiện, Tân Xuân, Tân Đồng, Tân Phú, đồng thời xem xét mở rộng diện tích trồng rau tại các khu vực có điều kiện phù hợp về đất đai canh tác và nguồn nước tại các xã Tiến Thành, Tân Thành.

Một trong những vấn đề được các ngành chức năng thị xã quan tâm nhất hiện nay là tăng cường giám sát việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật  trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm rau đảm bảo độ an toàn cao. Trong thời gian tới, thị xã sẽ phấn đấu thành lập 3 hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm rau an toàn, công nghệ cao tại Liên hiệp hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ rau an toàn công nghệ cao thị xã Đồng Xoài, trong đó nòng cốt là Hợp tác xã sản xuất – thương mại – dịch vụ nông nghiệp Nguyên Khang Garden tại ấp 8, xã Tân Thành. Bên cạnh đó, thị xã sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản an toàn.

8Trồng rau trong nhà lưới tại khu Bảy Mẫu, khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện

Để đảm bảo tính cạnh tranh cao theo hướng sản xuất hàng hóa, thị xã cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất rau an toàn nói riêng đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất trồng trọt, thu hoạch nhằm giảm giá thành, giảm tổn thất sau thu hoạch, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và hiệu quả sản xuất. Đặc biệt giảm nhẹ sức lao động và thay thế lao động trong bối cảnh lao động nông nghiệp đang có xu thế chuyển sang công nghiệp và dịch vụ.

Nguồn BPO

Từ khóa : binh phuoc 24hmô hình trồng rau nhà kinhrau sạch

Các tin liên quan đến bài viết