Sáng 17-10, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), Cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các luật Đầu tư, Đất đai, Quản lý thuế và ghi nhận ý kiến góp ý cho dự thảo các luật sửa đổi.

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, căn cứ quyết định của Bộ KH-ĐT, nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 với tổng nguồn vốn hơn 11.588 tỷ đồng. Đến thời điểm này, số vốn được bố trí theo kế hoạch gần 7.945 tỷ đồng. Giải ngân đến ngày 30-9-2018 hơn 5.088 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch và ước đến ngày 31-1-2019 đạt 85%. Đối với nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương đến nay đã đầu tư 15/16 dự án; dự án còn lại sẽ bố trí vốn thực hiện vào năm 2019. Lãnh đạo Sở KH-ĐT cũng nêu những khó khăn, vướng mắc đối với nguồn bội chi ngân sách tỉnh hiện hơn 111 tỷ đồng, cần được các bộ liên quan hướng dẫn để địa phương có hướng vay bù đắp đầu tư hạ tầng. Góp ý cho Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), Sở KH-ĐT nêu ra những nội dung của dự thảo sửa đổi và thống nhất với việc bổ sung một số định nghĩa về các khái niệm, giải thích từ ngữ về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chuẩn bị vốn đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành chức năng để nghe ý kiến góp ý về các dự thảo luật sửa đổi

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã có những chỉ đạo cụ thể đối với từng khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đầu tư công ở địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cơ quan tham mưu cần chủ động có ý kiến với tỉnh để nhanh chóng giải quyết những tồn tại, hạn chế trong các bộ thủ tục pháp lý về công tác đầu tư, giải ngân nguồn vốn. Nguồn vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh quá nhỏ so với các tỉnh, thành phố trong nước, vì vậy đơn vị tham mưu điều hòa để phân bổ nguồn vốn hợp lý đối với các dự án đầu tư công để năm 2019 giải ngân đạt 100% kế hoạch. Về góp ý cho Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở KH-ĐT căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để góp ý, nhằm khắc phục tình trạng “địa phương khát vốn, dân bức xúc, tiền đầu tư lãng phí”.

Góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai, như thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành luật còn chồng chéo. Đồng thời, sở có báo cáo tổng hợp các kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh để tham luận những điểm cần bổ sung cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với thực tế địa phương. Bí thư Tỉnh ủy đặt các câu hỏi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tìm lời giải, như: Thực trạng giá đất tăng ảo ở địa phương? Luật Đất đai có xung đột với Luật Đầu tư hay không? Cách nào để giảm bớt các thủ tục liên quan đến thuê đất, đền bù giải tỏa?…

Góp ý Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), đại diện Cục Thuế đã chỉ ra những nội dung chưa phù hợp, có điểm còn chưa bao quát hết thực tiễn cần tiếp tục sửa đổi cho hợp lý. Theo đó, cần điều chỉnh vào các chương của luật liên quan đến các vấn đề: Đăng ký thuế; khai thuế, tính thuế; thủ tục hoàn thuế, không thu thuế… Đại diện Cục Thuế cũng nêu những bất cập, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, cần bổ sung quy định đối với một số tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh tại Bình Phước mà thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp ở tỉnh khác, làm giảm nguồn thu đối với ngân sách địa phương…

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cho rằng, những luật nêu trên đã ban hành và đưa vào thực hiện, tuy nhiên trong quá trình áp dụng có điểm chưa phù hợp, cần phải sửa đổi. Đề nghị các sở, ngành liên quan tổng hợp, phân tích và có luận chứng sắc bén, cụ thể về những điều, khoản trong các dự thảo luật sửa đổi, giúp Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận nội dung và trình tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : bí thưđoàn đại biểuQuốc hội

TIN LIÊN QUAN