Sáng nay 2-4, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách Phạm Công và các thành viên trong ban đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị nội dung thẩm tra các nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Võ Sá trình bày nội dung các tờ trình

Buổi làm việc tập trung xem xét nội dung 2 tờ trình của UBND tỉnh. Cụ thể, UBND tỉnh xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021-2025, đối với 9 dự án, tổng mức đầu tư 1.910 tỷ đồng. Trong đó, 4 dự án nhóm B (tổng mức đầu tư 1.770 tỷ đồng) và 5 dự án nhóm C (tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng). Các dự án điều chỉnh không làm tăng tổng mức đầu tư.

Tờ trình của UBND tỉnh cũng nêu rõ: Việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án này là cần thiết để phù hợp với quy hoạch, quy mô, tình hình thực tế và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn này.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách Phạm Công chủ trì buổi làm việc

Bên cạnh việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C, UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2019, với tổng vốn 51,762 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công năm 2021 bố trí vốn ở 3 lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới 45 tỷ, vốn chuẩn bị đầu tư 4,387 tỷ đồng, vốn tất toán các công trình đã quyết toán 2,375 tỷ đồng.

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh đã xem xét và đồng ý với những nội dung trên.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này