Đã có 9 bài tham luận với nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu được trình bày tại hội thảo khoa học với chủ đề “Đề xuất giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng” diễn ra chiều nay 30-3.

Phó giáo sư – Tiến sĩ Buôn Krông Tuyết Nhung, Trường Đại học Tây Nguyên trình bày tham luận tại hội thảo

Hội thảo do Ban Dân tộc HĐND tỉnh phối hợp Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 9 bài tham luận liên quan đến thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng. Trong đó, một số bài tham luận được nghiên cứu kỹ, đầu tư công phu, số liệu thực tế, đồng thời còn mạnh dạn đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm giảm thiểu, ngăn chặn thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, như: Hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng người S’tiêng ở Bình Phước – Từ quan niệm đến thực tiễn; Tảo hôn trong cộng đồng người S’tiêng – Phân tích từ góc nhìn xã hội học của Phó giáo sư – Tiến sĩ Buôn Krông Tuyết Nhung, Trường Đại học Tây Nguyên. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số của Thạc sĩ Hoàng Anh Dũng, Trưởng phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bình Phước có 40 thành phần dân tộc thiểu số, với gần 199.000 người, chiếm trên 19,6% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh nói chung, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng luôn là vấn đề nổi cộm. Việc tổ chức hội thảo sẽ góp phần giảm thiểu, ngăn chặn thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống – một trong những nguyên làm ảnh hưởng đến chất lượng dân số, nguồn nhân lực và suy giảm giống nòi.

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : cận huyếttảo hôn

Các tin liên quan đến bài viết này