Thông tin này được nhấn mạnh tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2021 do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức chiều 30-3.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lý Trọng Nhân phát biểu tại hội nghị

Trong quý 1/2021, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện hoàn thành cơ bản các chương trình công tác đề ra; công tác tham mưu thực hiện chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời. Đặc biệt, các cơ quan làm công tác dân tộc tại địa phương đã bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt phản ánh tình hình, cũng như tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động tham mưu triển khai một số chương trình, hoạt động, mô hình tốt, cách làm hay liên quan đến thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương. Qua đó, đã phát huy được sự chung tay của toàn xã hội trong chăm lo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định trật tự tại địa phương.

Điển hình như trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, có 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân có điều kiện khó khăn, già làng, người có uy tín được hỗ trợ ít nhất 1 phần quà. Tổ chức thành công hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh giai đoạn 2016-2020 và ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc 2021-2025…

Trong quý 2, Ban Dân tộc tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số…

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này