Sáng 2-4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Phước chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình hành động vì trẻ em tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Toàn tỉnh Bình Phước hiện có trên 280.900 trẻ em. Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được các cấp ngành, địa phương quan tâm, lồng ghép triển khai thực hiện. Tỉnh đã vận dụng các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình hành động vì trẻ em. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vui chơi giải trí ngày càng cải thiện. Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng công tác. Nhiều lớp tập huấn kỹ năng về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, tuyên truyền về an toàn giao thông, dạy bơi… đã được các ngành hữu quan tổ chức, thu hút đông đảo trẻ em và giáo viên tham gia. Nhờ đó, các quyền của trẻ em ngày càng được đảm bảo, trẻ có môi trường an toàn, lành mạnh, có cơ hội phát triển cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội; các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được quan tâm hỗ trợ.

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phùng Hiệp Quốc điều hành phần thảo luận

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tử vong do tai nạn thương tích, nhất là đuối nước tăng và diễn biến phức tạp. Từ năm 2022 đến tháng 3-2024, toàn tỉnh có 49 trẻ em tử vong do đuối nước; 135 trẻ em bị xâm hại. Tính chất các vụ xâm hại trẻ em ngày càng phức tạp, xảy ra ở nhiều độ tuổi và nhiều hình thức khác nhau. Mặt khác, số trẻ em vi phạm pháp luật vẫn còn tiềm ẩn, đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác giáo dục và quản lý trẻ em trên địa bàn tỉnh…

Nhiều vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được đưa ra trao đổi, thảo luận tại cuộc họp. Trong đó tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân trẻ em tử vong do đuối nước, trẻ bị xâm hại, trẻ vi phạm an toàn giao thông, bạo lực học đường… và kiến nghị giải pháp thời gian tới.

Các sở, ngành, địa phương trao đổi, thảo luận tại cuộc họp

Chủ trì cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình hành động vì trẻ em tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, từng thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo UBND cấp huyện quan tâm toàn diện đến công tác trẻ em; có các giải pháp cụ thể cho từng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một cách thiết thực, hiệu quả; rà soát các chỉ tiêu đề án theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 7-12-2021 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cũng có chỉ đạo cụ thể đối với từng cấp, ngành để giải quyết những tồn tại hạn chế, nhất là trong phòng chống đuối nước trẻ em, nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thời gian tới.

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : trẻ em

Các tin liên quan đến bài viết