Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT vừa được Bộ GD-ĐT công bố với nhiều thay đổi.

Đánh giá, xếp loại học sinh kết hợp giữa nhận xét và điểm số - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) trong giờ học 

Theo đó, các trường phải kết hợp giữa hình thức đánh giá bằng nhận xét và điểm số. Kết quả đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10. Đánh giá bằng nhận xét căn cứ vào thái độ, hành vi, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

Đánh giá thường xuyên

Việc kiểm tra để tính điểm số cũng được đa dạng so với quy định hiện hành. Trong đó, đánh giá thường xuyên có thể áp dụng các hình thức hỏi – đáp, thuyết trình, viết ngắn (trên giấy, máy tính), thực hành, sản phẩm học tập…

Đánh giá định kỳ ngoài hình thức làm bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, bài thuyết trình, cũng có thể căn cứ vào kết quả thực hành, sản phẩm học tập.

Kiểm tra định kỳ bao gồm bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ. Trong đó các môn học có dưới 70 tiết/năm học thì bài kiểm tra giữa kỳ không quá 45 phút, bài kiểm tra cuối kỳ không quá 60 phút. Môn học có trên 70 tiết/năm học thì bài kiểm tra giữa kỳ không quá 45 phút, bài kiểm tra cuối kỳ không quá 90 phút.

Dự thảo trên quy định không giới hạn số bài kiểm tra đánh giá thường xuyên. Tùy theo điều kiện dạy học, yêu cầu học tập, giáo viên có thể kiểm tra thường xuyên đối với học sinh nhiều lần, nhiều hình thức. Nhưng sẽ chỉ lấy những điểm tốt nhất của mỗi học sinh để ghi vào kết quả chính thức.

Theo đó, môn có từ 35 tiết trở xuống/năm học sẽ lấy hai điểm đánh giá thường xuyên trong số các điểm đã chấm cho mỗi học sinh. Môn học có từ trên 35 tiết – 70 tiết/năm học sẽ lấy 3 đầu điểm đánh giá thường xuyên. Môn có trên 70 tiết/năm học sẽ có 4 đầu điểm đánh giá thường xuyên.

Khích lệ sự tiến bộ của học sinh

“Đánh giá thường xuyên là cách theo dõi và khích lệ sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập nên quy định mới sẽ không khống chế số lần đánh giá thường xuyên. Những học sinh được đánh giá nhưng chưa đạt điểm tốt có thể có cơ hội để đánh giá lại bằng các hình thức khác nhau” – ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng Vụ Giáo học trung học, Bộ GD-ĐT, cho biết.

Cũng theo ông Thành, những trường hợp học sinh không có đủ số đầu điểm kiểm tra, nếu có lý do chính đáng sẽ được kiểm tra bù. Nhưng không có lý do chính đáng hoặc không tham gia kiểm tra sẽ bị nhận điểm 0 cho bài kiểm tra đánh giá bị thiếu.

Dự thảo trên đang được Bộ GD-ĐT xin ý kiến góp ý. Hiện tại các trường vẫn áp dụng thông tư 58 quy định về đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT. Thông tư này bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt là có những điểm không nhất quán và mang tính tiếp nối giữa cách đánh giá của bậc tiểu học, chưa phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới sắp triển khai.

Nguồn: tuoitre.vn

Từ khóa : đánh giáhọc sinhTHCSTHPTxếp loại

TIN LIÊN QUAN