Trong quý I, khối quản lý kinh tế trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thu hút được 27 dự án đầu tư trong nước với số vốn gần 3.300 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài được 12 dự án với số vốn đăng ký dự kiến hơn 325 triệu USD; có 190 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 3.825 tỷ đồng… Đây là thông tin được Đảng ủy khối cung cấp tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ IV, khóa VII. Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Phúc Hậu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2021, phương hướng nhiệm vụ quý II; dự thảo tổng kết thực hiện Quy định 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Đảng bộ khối; dự thảo Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ khối”, “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển và quản lý đảng viên trong Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025”, “Phát huy nội lực hỗ trợ huyện Bù Đăng giảm hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2020-2025”.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Phúc Hậu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Quý I, Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ; thực hiện đánh giá tư tưởng cán bộ, đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách đảng viên. Đảng ủy khối đã phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh tổ chức 1 điểm cầu hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho hơn 300 cán bộ, đảng viên trong khối. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác an sinh xã hội, các hoạt động chuyên môn cũng được Ban Chấp hành Đảng bộ khối quan tâm, thực hiện tốt.

Tính đến tháng 3-2021, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 81 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 41 đảng bộ cơ sở với 249 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ cơ sở, với 3.798 đảng viên.

Trong quý II/2021, Đảng ủy khối đề ra nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy khối; giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm của tổ chức, cá nhân. Đảng ủy khối cũng sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Người; thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị đã đề ra.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này