Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2003, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đến tận nhà riêng để gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tá Xuân Gụ, nguyên Trưởng ban ảnh báo Quân Đội Nhân Dân đã ghi lại được những hình ảnh quý báu cuộc gặp thân tình giữa hai vĩ nhân. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Chủ tịch Fidel Castro tại nhà riêng năm 2003
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Fidel Castro dang rộng vòng tay khi gặp nhau tại nhà riêng Đại tướng năm 2003 – Ảnh: Xuân Gụ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Chủ tịch Fidel Castro tại nhà riêng năm 2003
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Fidel Castro tại phòng truyền thống gia đình năm 2003 – Ảnh: Xuân Gụ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Chủ tịch Fidel Castro tại nhà riêng năm 2003
Vòng tay đồng chí, vòng tay thân tình – Ảnh: Xuân Gụ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Chủ tịch Fidel Castro tại nhà riêng năm 2003
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Fidel Castro tại phòng truyền thống gia đình năm 2003 – Ảnh: Xuân Gụ

XUÂN GỤ

Từ khóa : Chủ tịch Fidel Castrođại tướng võ nguyên giáp

Các tin liên quan đến bài viết này