Sáng 24-3, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Cư, Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự, chỉ đạo đại hội.

Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy hiện có 27 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo đảng viên, quần chúng cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng trên các mặt tổ chức, cán bộ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ trong hệ thống Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đào tạo cán bộ, xét tặng Huy hiệu Đảng cho 4.158 đảng viên, tổ chức triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự các đơn vị theo Đề án 999 của Tỉnh ủy…

Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Đại hội đã xác định phương hướng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo; xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong các lĩnh vực được phân công phụ trách, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hoàng Cư đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn theo sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Cùng với đó là chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề phù hợp, gần gũi với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí, trong đó khuyết chức danh Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu 3 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và 2 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Mảng

Ngày 24-3, Đảng bộ Ban Tuyên giáo – Trường Chính trị tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Phúc Bảy, Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Đảng bộ Ban Tuyên giáo – Trường Chính trị tỉnh thành lập ngày 22-8-2018, trên cơ sở hợp nhất Chi bộ cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị tỉnh. Đảng bộ hiện có 6 chi bộ trực thuộc với 52 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của đảng ủy cấp trên và nghị quyết của Đảng ủy đề ra đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; thực hiện công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đạt kết quả tốt.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tuyên giáo – Trường Chính trị tỉnh khóa VII ra mắt đại hội

Trường Chính trị tỉnh đạt được 6 điểm mới, gồm: hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án 999 của Tỉnh ủy; tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công 10 lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn; thực hiện 1 đề tài khoa học cấp tỉnh; xây dựng phần mềm quản lý đào tạo, văn phòng không giấy; thực hiện bổ nhiệm cán bộ cấp phòng theo quy chế thi tuyển của Tỉnh ủy; xây dựng tòa ký túc xá 9 tầng, đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đạt được những dấu ấn quan trọng như: tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công các hội nghị, tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; làm tốt công tác định hướng thông tin tuyên truyền; phát hành cuốn sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Phước”; biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2005-2020, đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh; tham mưu Tỉnh ủy Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Bệnh viện đa khoa tỉnh và Đề án hợp nhất Báo Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tuyên giáo – Trường Chính trị tỉnh khóa VII gồm 6 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thanh Thuyên được tín nhiệm bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu 3 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn https://baobinhphuoc.com.vn/Content/dai-hoi-cac-dang-bo-ban-to-chuc-tinh-uy-va-ban-tuyen-giao—truong-chinh-tri-tinh-33510

TIN LIÊN QUAN