TP Đà Nẵng quyết định không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan hành chính của thành phố.

 

Đà Nẵng không nhận công chức ngoài thành phố - Ảnh 1.

Công chức TP Đà Nẵng đang làm việc tại trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Ngày 30-11, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã có thông báo hướng dẫn thực hiện quyết định của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về công tác tiếp nhận công chức, viên chức ngoài TP về công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP. Trong đó đáng chú ý là quy định không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài TP về các cơ quan hành chính.

Trường hợp đặc biệt do chủ tịch UBND TP quyết định thì nguyên tắc, quy trình, hồ sơ thực hiện tương tự như tiếp nhận về đơn vị sự nghiệp, thẩm quyền tiếp nhận thực hiện theo phân cấp quản lý công chức.

Theo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, lý do ban hành quy định này là nhằm quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận công chức, viên chức, tạo ra quy trình dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận, phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế 10% đến năm 2021.

Trước đó, tại hội nghị triển khai tinh giản biên chế đến các sở ban ngành, quận huyện, phường xã, UBND TP Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo không tăng số lượng biên chế, các cơ quan hành chính TP không tiếp nhận các công chức, viên chức không thuộc Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng.

 Các trường hợp đặc biệt phải báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định và được chủ tịch UBND thành phố đồng ý.

TP Đà Nẵng cũng sẽ không thực hiện ký kết hợp đồng lao động mới ở các cơ quan hành chính.  Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ ký kết hợp đồng lao động trong chỉ tiêu số lượng người làm việc, lao động sự nghiệp được giao.

Từ nay đến năm 2020, TP Đà Nẵng chủ trương giảm 21 đơn vị sự nghiệp công lập bằng cách hình thức sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần… để giảm bớt biên chế.

Nguồn: tuoitre.vn

Từ khóa : công chứclao độngSở Nội vụTinh Giản Biên ChếTP Đà Nẵngviên chức

Các tin liên quan đến bài viết này