Ngày 5-12, tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa IX, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng cho biết: Năm 2016, UBMTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức để đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri nơi ứng cử tại 1.812 điểm với 123.216 cử tri tham dự và phát biểu 16.458 lượt ý kiến.

Ý kiến của cử tri chủ yếu là những vấn đề dân sinh, liên quan đến đất đai; đường giao thông hư hỏng; an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường; phòng, chống tham nhũng… Đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu và đại diện chính quyền trả lời ngay tại buổi tiếp xúc. Những ý kiến cần có thời gian xem xét, giải quyết được đại biểu tiếp thu, tổng hợp, phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng liên quan và trong các kỳ họp của HĐND, sau đó trả lời cử tri.

Theo tổng hợp của UBMTTQVN tỉnh, tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX, UBMTTQVN tỉnh đã kiến nghị 13 vấn đề nhiều cử tri và nhân dân quan tâm. Qua rà soát thực tế, các vấn đề này đã được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề gặp nhiều khó khăn, chưa được giải quyết triệt để, chưa đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và cử tri tiếp tục kiến nghị, có nội dung càng gay gắt hơn như việc quan tâm sửa chữa các tuyến đường giao thông hư hỏng nặng; an ninh trật tự; an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; giải tỏa, bồi thường, tái định cư…

T.Phương

Các tin liên quan đến bài viết này