Ngoài trường hợp con gái Chủ tịch tỉnh đang làm Phó chánh văn phòng Thành ủy được xét công chức sai quy định, còn nhiều trường hợp khác cũng bị phát hiện tương tự. 

UBND tỉnh An Giang hôm nay phản hồi thông tin 40 cán bộ, lãnh đạo phải thi lại công chức, trong đó có bà Vương Mai Trinh (31 tuổi), Phó chánh văn phòng Thành ủy Long Xuyên, con gái Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh.

43 trường hợp tuyển dụng vào công chức sai quy định

Trong năm 2018, qua việc tự kiểm tra, rà soát, tỉnh này phát hiện một số trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức chưa đúng quy định.

Con gái Chủ tịch tỉnh làm Phó chánh VP mới thi công chức: An Giang lên tiếng
Trụ sở Thành uỷ, HĐND, UBND TP Long Xuyên

Sau đó, Chủ tịch tỉnh có công văn chỉ đạo, yêu cầu Sở Nội vụ rà soát, báo cáo và đề xuất hướng giải quyết đối với các trường hợp UBND tỉnh ban hành Quyết định tuyển dụng (không qua thi tuyển) đối với người có trình độ thạc sĩ từ năm 2010 đến nay.

Cụ thể, từ năm 2010 – 2015, Sở này phát hiện 43 trường hợp tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển sai quy định.

Sở đề xuất hướng giải quyết đối với 3 nhóm đối tượng tuyển dụng sai quy định như sau:

Thứ nhất, đối với trường hợp đào tạo trình độ đại học, sau đại học ở nước ngoài tốt nghiệp loại giỏi trở lên thì lập thủ tục để trình Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến tiếp nhận công chức không qua thi tuyển theo quy định.

Thứ hai, đối với thạc sĩ trong nước và người có trình độ đại học nhưng đã được tuyển dụng trên 3 năm, giao Sở Nội vụ bố trí qua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có nhu cầu sử dụng hoặc cho liên hệ chuyển công tác sang đơn vị sự nghiệp phù hợp chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo. Sau đó, tiến hành thủ tục xét tuyển dụng đặc cách viên chức theo quy định….

Thứ ba, đối với những trường hợp chưa bố trí được, đề nghị cho tham gia kỳ thi tuyển công chức năm 2018.

UBND tỉnh có công văn thống nhất nội dung đề xuất các giải pháp khắc phục.

Sở tham mưu tỉnh ban hành quyết định xây dựng kế hoạch kiểm tra, sát hạch 6 trường hợp thạc sĩ ở nước ngoài, tốt nghiệp loại giỏi trở lên, sau đó báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định.

Con gái Chủ tịch tỉnh được “đặc cách” vào công chức sai quy định

Theo UBND tỉnh, sau khi Bộ Nội vụ thẩm tra thì chỉ có 2 trường hợp được tiếp nhận.

4 trường hợp: Vương Mai Trinh, Lê Kim Duyên, Nguyễn Bảo Lâm và Đoàn Quốc Bảo thì Bộ Nội vụ không thống nhất, lý do “trường nước ngoài nhưng học ở Việt Nam, dạng liên kết”.

Để thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức, UBND TP Long Xuyên và Sở KH&ĐT làm thủ tục cho hai bà Trinh, Duyên tham gia kỳ thi tuyển công chức năm 2018.

Riêng ông Lâm, Sở KH&CN làm thủ tục xét tuyển thành viên chức ở đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Còn ông Bảo xin chuyển công tác thành viên chức ở đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh khác.

Trường hợp thi công chức nhưng không trúng, UBND tỉnh sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng trước đây.

Hôm 22-23/12, tỉnh tổ chức kỳ thi công chức, có 920 thí sinh tham gia.

Hội đồng thi tuyển đang tiến hành các thủ tục để tổ chức chấm thi và sẽ công bố kết quả trong tháng 1/2019.

“Để đảm bảo kỳ thi công bằng, nghiêm túc, khách quan, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ thuê đơn vị độc lập là Phân viện TP.HCM – Học viện Hành chính quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ ra đề thi và chấm thi”, UBND tỉnh An Giang khẳng định.

Nguồn: vietnamnet

Từ khóa : an giangbổ nhiệmbổ nhiệm thân tốcChủ tịch tỉnhcông chức

Các tin liên quan đến bài viết